Σύνοψη προγράμματος σπουδών

α.α.Μαθήματα
Α' Εξάμηνο
1Μεθοδολογία έρευνας και κριτική ανάγνωση άρθρων
2Φυσιολογία Άσκησης
3Αρχές Αποκατάστασης
4Αρχές Βιοηθικής
B' Εξάμηνο
1Τεχνολογία & Πληροφορική στην Αποκατάσταση
2Αποκατάσταση ασθενών σε επί μέρους πληθυσμούς
3Πρώτες Βοήθειες / Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ
Γ' Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ *
1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
1Κινητοποίηση και Αποκατάσταση στη ΜΕΘ
2Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
1Διεπιστημονική οργάνωση προγραμμάτων αποκατάστασης
2Κλινική Εργοσπιρομετρία
3Συνταγογράφιση της Άσκησης
3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
1Συστήματα Υποβοήθησης και Αποκατάστασης
2Πληροφορική-Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας
2Πληροφορική-­‐Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας
Διπλωματική Εργασία

Ειδίκευση ‘Σύνδρομο μετά τη Νοσηλεία στη ΜΕΘ’

Από την επιβίωση στη ποιότητα ζωής των βαρέως πασχόντων της ΜΕΘ

 • Μέτρα πρόληψης του Συνδρόμου
  • Πρώιμη κινητοποίηση
  • Εφαρμογή δέσμης μέτρων στη ΜΕΘ
 • Μυϊκή αδυναμία της ΜΕΘ
  • Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός
 • Ψυχιατρικές και νοητικές διαταραχές μετά τη ΜΕΘ
  • Πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση
 • Δυσφαγία, επιπλοκές τραχειοσωλήνα
 • Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα
 • Διαχείριση τραχειοσωλήνα τραχειοστομίας
 • Πρακτική εξάσκηση – εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες

Ειδίκευση ‘Προηγμένη Τεχνολογία στην Αποκατάσταση’

 • Εφαρμογές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Αποκατάσταση
 • Τεχνολογίες Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας
 • Συστήματα Γνωσιακής και Κινητικής Αποκατάστασης
 • Πλατφόρμες και εφαρμογές e-health, m-health
 • VirtualReality στην Αποκατάσταση: θεωρία και εργαστήριο
 • Διεπαφές Εγκεφάλου Υπολογιστή (BCI): θεωρία και εργαστήριο
 • Συσκευές εγκεφαλικής φωτοδιαμόρφωσης
 • Προσθετικά και εξωσκελετικά μέλη
 • Ρομποτικά συστήματα