Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του ΠΜΣ θα βασιστεί σε σύγχρονους μεθόδους:

 • e-learning, δηλαδή εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, σε βαθμό που καλύπτει τουλάχιστον το 60% των ώρων των θεωρητικών μαθημάτων
 • παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων,
 • πρακτική άσκηση εργαστηρίου, πρακτική εκπαίδευση και κλινική άσκηση, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο του δεύτερου έτους

 

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει εξειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις:

 • Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
 • Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
 • Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση

 

Για τη χορήγηση τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, το πρόγραμμα προβλέπει:

 • Την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων, θεωρητικών και εργαστηριακών
 • Την ολοκλήρωση διαδραστικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (offline courses, π.χ. σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής)
 • Την εκπόνηση ενδιάμεσων προφορικών και γραπτών εργασιών (π.χ., παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός επιστημονικών άρθρων, επίλυση στατιστικών προβλημάτων)
 • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
 • Πρακτική εξέταση στα πλαίσια της κατεύθυνσης και επιτυχή προφορική εξέταση επί αυτής σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα επί πραγματικού περιστατικού